Brudd på karantene kan straffes med fengsel og bøter

Av

Brudd på smittevernloven kan straffes med bøter og fengsel. De som er vitne til åpenbare regelbrudd bes henvende seg til politiet.