Blir 15 minutter kortere busstur til Arendal

Agder kollektivtransport (AKT) varsler en nært forestående endring i rutetilbudet mellom Risør og Arendal.