Stenger Buvikbakken fram til mai

HELT HIT: Fra krysset Almeveien/Buvikbakken og opp til kumlokket på Risørflekken vil deler av veien bli stengt fra oktober til mai.

HELT HIT: Fra krysset Almeveien/Buvikbakken og opp til kumlokket på Risørflekken vil deler av veien bli stengt fra oktober til mai.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Vann- og avløpsnettet i Buvikbakken skal oppgraderes. Det betyr at beboerne her har en litt mer kronglete vinter foran seg.

DEL

Arbeidet starter i løpet av oktober, og vi håper å være ferdig til 17. mai, sier avdelingsingeniør i Risør kommune, Astrid Selen.

Straks går Risør kommune i gang med en sanering av vann- og avløpsledningene i Buvikbakken, noe vil føre til dårligere framkommelighet til eiendommen fra Almeveien og helt opp til Risørflekken.

– Konsekvensen vil bli innsnevringer av veien, og at deler av veien vil bli stengt i denne perioden, opplyser Selen.

Tar i bruk gjengrodd vei

Eksakt dato for oppstart er foreløpig usikkert. Først må kommunen få på plass en alternativ infrastruktur.

– Vi må ha et system som fungerer før vi setter i gang, opplyser Selen, og forteller at de blant holder på å klargjøre den gjengrodde veien over Dalen, slik at den kan brukes som alternativ rute.

– Vi skal tynne ut skogen og gruse veien, slik at den blir mer framkommelig, forklarer hun.

Det vil fortsatt være lov å kjøre ned Urbakken, men kommunen åpner ikke for kjøring opp fra Solsiden.

– Urbakken er så smal at det ikke er mulig for verken brannbil eller ambulanse å ta seg opp her. Det er en av grunnen til at alternativ rute må på plass før arbeidet starter, opplyser hun.

– Det vil bli støy

Selen understreker at selv om kommunen nå jobber med å tilrettelegge for beboerne er det ikke til å komme utenom at gravearbeidet vil medføre utfordringer for de med adresse på denne strekningen.

– Det vil bli støy, vanskeligere å ta seg til eiendommene og endrede parkeringsforhold, sier hun, og forteller at alle husstander er holdt orientert om prosessen med brev og brosjyrer. I tillegg er samtlige invitert til informasjonsmøte på kommunehuset førstkommende mandag.

Liten miljøvennlig

Grunnen til at vann- og avløpsnettet i Buvikbakken skal byttes ut er fordi det nåværende systemet både er dyrt og lite miljøvennlig. I dagens system går både kloakk og overvann (regn- og smeltevann) i samme ledning, noe som fører til overbelastning, forklarer Selen:

– På grunn av global oppvarming regner det mer intenst nå enn tidligere, og det har ikke anlegget kapasitet til å håndtere, sier Selen, og forteller at enkelte ganger må kloakken pumpes ut i sjøen i stedet for til renseanlegget på Randvik.

Krav om oppgradering

Nå skal avløpsnettet endres slik at kloakk og overvann går i separate rør, i tillegg skal vannforsyningsnettet skiftes og brannvannsforsyning forbedre, opplyser avdelingsingeniøren.

– Tiltaket betyr at alle eiendommer som er tilknyttet de kommunale ledningene vil få krav om oppgradering av sine respektive stikkledninger for vann og avløp, forteller Selen, og understreker at det er utarbeidet egne refusjonssatser fra Risør kommune i forbindelse med dette.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken