Bygningsvernsenter kan bli en realitet i Risør: – En fantastisk god nyhet

Av

Et senter for bygningsvern lagt til Risør? Dette, som lenge har vært ønskedrømmen for dem som forstår verdiene vi forvalter i trehusbyen Risør, kan nå bli en realitet.