Vedtatt i fylkestinget: Skal utrede byggeskikksenter i Risør

Fylkestinget vil at et bygningsvernsenter skal utredes i Risør.