Gå til sidens hovedinnhold

Bygningsvernsenteret kommer – men hvor?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har lenge vært kjempet for å få et bygningsvernsenter i Risør, og nå har vi lykkes. En slik avgjørelse bekrefter nok en gang at Risørs godt bevarte trehusbebyggelse er av stor nasjonal og internasjonal verdi.

Riksantikvaren har tidligere likestilt Risør med Røros. Ingen dårlig attest fra landets øverste vernemyndighet.

Men en slik attest og annerkjennelse forplikter. Men ved hjelp av verneplanen, administrasjonen, politikerne og dyktige håndverker med god kunnskap om faget, er det mulig å ta vare på de historiske, antikvariske og arkitektoniske verdier som Risør sentrum representerer.

Men den viktigste faktoren er håndverkeren. Det er der resultatet av utbedringer, reparasjoner og rehabiliteringer kommer frem. Det er der materialvalget gjøres, det er der detaljene utføres. Uten tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om bygningsvern blir resultatet ofte feil. På denne bakgrunn er det viktig med kurs, opplæring, veiledning og gode og riktige eksempler.

Med et bygningsvernsenter sentralt plassert i sentrum, ligger forholdene godt til rette for en god og konstruktiv dialog mellom håndverkerne og vernemyndighetene. Et slikt senter skal bidra med å organisere kursvirksomhet og rådgivning innen bygningsvern.

«– Vi skal være synlige i byen. Folk skal finne oss lett», sier Aadne Sollid som er prosjektleder for bygningsvernsentre i Agder fylkeskommune,

«– Vi ønsker at dette skal være stort og flott. Det skal være en attraksjon for Risør», sier kultursjef Torolf Kroglund.

Dette er gode signaler fra to helt sentrale personer, med hensyn til lokalisering av bygningsvernsenteret. Det skal være synlig, lett å finne, stort og flott og en attraksjon.

I forbindelse med en reportasje i AAB ble det pekt på noen alternative lokaliseringer av senteret. Skal en klare å oppfylle de kriterier som Sollid og Kroglund har lagt til grunn, kan jeg ikke se at det er mer enn et alternativ som tilfredsstiller alle punktene.

Ved å etablere bygningsvernsenteret i Storgata 8B, vil alle kriteriene bli oppfylt. Dette lokalet ligger midt i sentrum og er svært godt synlig og lett tilgjengelig. Med sitt store vindu kan senteret eksponere seg og vise bygningsdetaljer og informasjon. Beliggenheten vil også være sentral i forbindelse med turistenes besøk i byen, og derved bidra til å markedsføre byens kvaliteter. Senteret vil også, med en slik sentral beliggenhet, få sin egen identitet i et eget bygg som kan bli en attraksjon i seg selv i et flott miljø.

Et annet viktig argument for lokaliseringen i Storgata 8B er nærheten til det Havnegata 8 og Hollenderhagen.

En lokalisering nær Havnegata 8, hvor rehabiliteringen er foretatt på en forbilledlig måte, vil kunne brukes om objekt for både opplæring og som eksempel.

Det å plassere bygningsvernsenteret i utkanten av sentrum og i bygg hvor det ikke er mulig for eksponering vil være helt galt. Ingen plasserer en attraksjon slik at den ikke er synlig og vanskelig å finne.

Jeg er helt enig med kultursjefen: Storgata 8 er også min favoritt.

Kommentarer til denne saken