Bystyret vedtok bompengefinansieringen på nye E18

Rådmannens innstilling om bompenger fikk flertall da bystyret hadde sitt første digitale møte torsdag.