Problemet er at SP fikk hestehandlet seg til varaordføreren. Det er uheldig for Risør

Av