Da drømmen ble utsatt, ble det innkalt til familieråd. Der var det enighet om fremtiden

– Vi setter uendelig stor pris på støtten, sier Mads Mathisen (22).