Siden november i fjor har det to dager i uka blitt arrangert grupper med småbarnssang i de to barnehagene i Gjerstad.

Her deltar de yngste barna i barnehagene sammen med personalet, og i tillegg er alle småbarn som ennå ikke har startet i barnehage, invitert til å være med, sammen med foreldre.

Det er Solveig Melby Birkedal leder gruppene og bidrar med sang og aktiviteter som stimulerer bevegelse, rytme og sanser hos små barn.

Onsdager treffes småbarnsgruppa på Alvheim og fredag er det på Renstøl det skjer.

Prosjektet er støttet av Bufdir, og har som målsetting å bidra til mer inkludering og sosial tilhørighet for alle. Tilbudet er gratis, og de ansatte i barnehagen håper sanggruppene også vil bidra til mer trygghet for alle i en barnehageoppstart.

Musikk er et eget språk som når alle uavhengig hvilket morsmål du snakker. Musikk bidrar til trivsel, glede og fellesskap, og tilbudet vil skape kjennskap og kunnskap om barnehagene for nye barn og foreldre, skriver Lina Flaten.

Helsesykepleiere på kommunens helsestasjonen er gode medspillere i prosjektet, og bidrar til å nå de foreldrene som ennå ikke barnehagene har kontakt med.