De omsatte mat og drikke for 50 millioner kroner i fjor

Serveringsbransjen i Risør er ingen lettvekter, på noe vis, men de store overskudda uteblir hos de fleste. Med noen hederlige unntak.