De siste åra er det bygget flere hundretalls nye boliger i Risør, mens befolkningstallet går ned. Hva skjer?

Endringer i måten vi lever våre liv er hovedforklaringen på hvorfor boliger i Risør «eksploderer» – til tross for at befolkningstallet går ned.