Kai Strats svar gjør meg ikke mindre bekymret

Av

Kari Vibe (R) svarer Høyres Kai Strat.