Vi vil kvitte oss med kunstparken fra kommunalt eierskap og la kunstnerne drifte denne fritt selv

Av