Tanker etter politisk behandling i teknisk komité angående «bobilsaken»

Av
DEL

LeserbrevTeknisk komité behandlet mandag kveld saken om videre plassering av bobiler på Tjenna. Flertallet fattet vedtak om at det skal være bobilcamping på Tjenna og at man raskest mulig skal leie området ut i 10–20 år til private slik at det kan legges til rette for skikkelig service til bobilturistene.

Det var skuffende manglende diskusjon fra politikerne om det som burde være de folkevalgtes hovedansvar, nemlig framtidsvisjonene for utviklingen av Tjenna, som en viktig del av Risør sentrum. Hvordan tenker man seg at en bobilcamping på Tjenna vil påvirke boutviklingen i området?

– Mindre attraktivt

I mange sammenhenger argumenteres politisk for ønsket om sentrum som et levende bomiljø og tilrettelegging for at innbyggerne skal ønske å bo og å trives i «gamle Risør». Boplikten vi har, og som et flertall av politikerne ønsker å opprettholde, harmonerer for eksempel dårlig med at de samme politikerne nå går inn før utvidelse av en bobilcamping.

I tillegg ønsker man å blokkere området for 10–20 år framover, for annen bruk av dette verdifulle området midt i Risør sentrum, gjennom å leie det ut til private drivere noen få sommermåneder. Hva skal området brukes til resten av året? Ligge der øde til neste bobilsesong begynner? Vår oppfatning er at dette vedtaket vil gjøre området mindre attraktivt året rundt for småbarnsfamilier og andre fastboende. Bobilene er nå plassert på et område som er regulert til idrettsplass, og det må søkes dispensasjon fra reguleringsplanen for å fortsette med campingdriften.

I stedet bør vi tilbakeføre området til en idrettsplass: Et etterlengtet rekreasjons- og aktivitetsområde for oss som bor i sentrum og for dem som ønsker å flytte til vårt område. En privatisert campingdrift i 10–20 år framover vil effektivt stanse muligheten for alle andre initiativ, som for eksempel aktivitetspark/lekeområde/idrettsplass, og også eventuell utbygging av sentrumsnære boliger. Nå er det tydeligvis politisk vilje til å ta bort den siste delen av Tjenna hvor det er mulig å lage noe som kan bli et levende, samlende miljø for oss som ønsker å bo i sentrum nå og i framtiden. Det er både skuffende og skremmende.

Andre områder finnes

Hvis man ønsker det, finnes det andre områder, ikke så altfor langt fra sentrum, som kunne tilbys bobilturister som ønsker å overnatte i Risør for å benytte seg av restauranter og andre tilbud som finnes i byen. Taxi finnes, så man trenger så visst ikke ta inn på hotell om man kommer i bobil og ikke får lov å campe på Tjenna, noe som også ble brukt som argument for nødvendigheten av bobilcamping midt i byen.

Et flertall av Tjenna og Trekta Vels medlemmer er mot bobilcamping på Tjenna. Vi har også vært i kontakt med flere av de utenfor vårt definerte område – opp Kranveien, Tjenngata, Nøysomheten, Kirkegårdsbakken – og også her reagerer mange på planene om varig bobilcamping. Det er naivt å ikke tro at rådmannens forslag som flertallet i teknisk komité nå har gått inn for, vil bli en varig løsning dersom det vedtas i bystyret. Det er enighet blant det store flertallet av oss som bor i sentrum at det er en klar forringelse av hele området som et attraktivt bomiljø med de planer som nå foreligger.

Det er skuffende om man ikke venter med gjennomføring av bobilplanene til en overordnet plan for hva Tjenna skal være er gjennomdiskutert. Parallelt bør alternativer til bobilcamping vurderes nøye.

Tjenna og Trekta vel
Agneta Nilsson, leder


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags