Når velferdsstaten svikter

Av
DEL

LeserbrevDen velferdsstaten vi skryter av at vi har, ble skapt først og fremst for å hjelpe de som faller utenfor; de som sitter nederst ved bordet. De som får hjelp av de sosiale ordninger vi har, skal få den hjelpen fordi de fortjener å få den. I dag har vi et system som på mange måter mistenkeliggjør de som faller utenfor; med et system som er så omfattende og fullt av forvirrende regler som synes å ha som hovedmål å kunne si nei.

I disse dager sitter vi som politikere og skal prøve å få et budsjett i balanse (det må vi) samtidig som det må kuttes i mange gode formål. En del av kuttene rammer de svakeste. Det er alltid de svakeste som kommer dårligst ut av enhver budsjettbehandling. I vår lille lokalpolitiske andedam har vi flere slike saker. Jeg nevner to:

1. Kraftige millionkutt i habiliteringstjenesten har blant annet ført med seg at rådmannen foreslår å kutte en ferietur for de psykisk utviklingshemmede. Og det dreier seg kun om at rådmannen mener at kommunen ikke har råd til å lønne de ansatte som skal være med på turen. Jeg år ut fra at man her har sitter og kuttet over hele linjen og ikke tenkt helt over virkningene av hvert enkelt kutt. Når det gjelder den aktuelle saken går jeg ut fra at et samlet bystyre finner dekning for å reversere kuttet som fratar en sårbar gruppe noe så avgjørende som en tur de ser fram til hele året.

2. Den andre saken dreier seg om å holde barnetrygden unna inntekten ved tildeling av sosialhjelp. I dag har Risør den samme ordningen som de fleste av landets kommuner. Nå man fastsetter utbetalingen av sosialhjelp plusser man barnetrygden på søkerens øvrige inntekt, og sørger dermed for at søkeren får mindre å rutte med enn tilfellet hadde vært om barnetrygden holdes utenfor. Selv om de fleste kommuner gjør som Risør, er det ingen grunn til at vi skal fortsette med det. Igjen en sak som i første rekke rammer de som sitter nederst ved bordet.

Dette er bare et par saker. Det finnes mange andre: Vil vi fortsatt ha en skole som kan de gi elever som trenger det den spesialundervisning og den sosiale oppfølging de har bruk for? Vil vi fortsatt kunne ha et kulturhus som tilbyr åpne barne- og ungdomskvelder, språkskole, forfatterkvelder og så videre, som ikke koster noe, og som gjør at grupper som ellers faller utenfor kan delta? Slik kunne jeg fortsette, men lar det være med spørsmålet: Hvorfor er det alltid de svakeste som rammes av kutt? Svaret er vel (dessverre) at disse gruppene ikke har politikernes årvåkenhet. Da er det viktigere å bekymre seg over at båteieren som har en båt til flere hundre tusen får 10 prosent tillegg på båtplassavgiften eller sørge for at Tesla-bilisten får to timers gratis parkering.

Oddvar Mykland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags