Svar på spørsmål fra Kittel Gjernes

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kittel stiller en del spørsmål i sitt innlegg i AAB, som vi tror mange er opptatt av. Vi skal prøve å besvare disse så godt vi kan. Det er viktig å presisere at Risør kommune heldigvis har veldig mange frivillige lag og foreninger som driftes godt uten å ha hjelp eller støtte fra frivilligkoordinatoren. Det er en viktig del av helhetsbilde. Så til spørsmålene:

1. Hva gjør en frivilligkoordinator?: Han/hun gjennomfører ulike aktiviteter og sørger for koordinering og oppfølging. Det er blant annet koordinering mellom lag og foreninger, dagsenter, bibliotek, arrangere språkkafe, spillkveld og aktiviteter etter skoletid for ungdommer. Frivilligkoordinator er daglig leder for Risør frivilligsentral, som har et eget styre bestående av politisk valgte og representanter som representerer lag og foreninger.

2. Må det må være en kommunalt betalt jobb å spise middag med de eldre? Det er ikke en kommunalt betalt jobb å spise middag med de eldre. Det er det heller ikke i Risør kommune. Frivilligsentralen søkte prosjektmidler fra Helsedirektoratet og fikk tildelt 152.000 kroner. Dette gjør at eldre kan få en gratis middag på fellesarrangementer med andre eldre nå og frem mot jul.

Mange eldre kan kjenne på ensomhet og mangel på appetitt. Dette tiltaket er et lite bidrag til denne utfordringen. Frivilligkoordinatorene er fra regjeringen pekt på som viktige posisjoner i dette puslespillet. Det er forøvrig åpen for alle lag og foreninger å søke staten om slike prosjektmidler om de ønsker å ha dette som en aktivitet.

Vi synes det er hyggelig at du spiser frokost med din venn Kjell Mac Donald, men det handler kanskje ikke så mye om ensomhet eller manglende appetitt. Men forebygging er bra.

3. Vil kuttene i kultur få så store konsekvenser for oss innbyggere, barn, unge som er brukere av Risørhuset? Som lokalpolitikere må vi løfte blikket og ikke kun tenke på hva som vil gå ut over meg og mine. Vi må tenke på hele befolkningen og se fremover. Risørhuset brukes av mange med ulike behov og bakgrunn. Her kommer folk for å lese aviser, låne bøker, lydbøker og filmer. Du kan komme innom for å bruke internett, sjekke e-post og ta utskrifter. På kveldstid er det kino eller andre kulturelle aktiviteter som spillekveld for ungdommer. Publikum på dagtid består av folk fra ulike kulturer, både unge, eldre og småbarnsfamilier. Det er også mulig å bruke Risørhuset til studier. Dette er hyppig brukt blant annet av elever fra Risør videregående. Ungdomsavdelingen er mye brukt av skoleelever som kommer innom før de går hjem etter skolen. Her brukes Play-station og andre spill. Det er seniorbowling til faste tider. Det arrangeres lesestund for barnehagene. I tillegg er det nå et nytt tilbud: Seniorkino, kino på dagtid. Litteraturrommet brukes av lag og foreninger og dette har vært populært. Huset brukes ellers til både møter og seminarer både på dag- og kveldstid.

4. Kan lag, foreninger, kor og teater få egen nøkkel til øvelser? Dette er det gode og praktiske ordninger på uten bemanning. Når det er arrangementer så kreves det at huset må være bemannet. Det bør også nevnes at både Ungdomsteateret og Musikkteateret betaler leie for å bruke Risørhuset både til øvelser og forestillinger. Dette er en utgift idrettslagene slipper.

5. Konsekvensene av å ikke ha en frivilligkoordinator? Hvem skal da ta seg av disse arbeidsoppgavene? Slik som nevnte koordinering av aktivitetene, rekruttering av frivillige, språkkafe og forebygging av ensomhet hos eldre. Disse oppgavene må da fordeles på andre ansatte på Risørhuset som allerede har mer enn nok arbeidsoppgaver i dag. Dette vil kunne føre til at Risørhuset kan bli ubemannet større deler av tiden. Det blir ikke kino hver dag og mindre aktivitet på kveldstid. Det blir mindre aktivitet på Risørhuset for unge. Vi risikerer også å miste besøk av Riksteateret pluss forestillinger med ungdomsteateret og musikkteateret.

Det er politisk vedtatt at det skal være mer aktivitet på Risørhuset. Både de som benytter Risørhusets tilbud og de som jobber der ønsker at tilbudet skal utvides og ha lengre åpningstider på biblioteket.

Vi vil sikkert kunne spare en del kroner på kort sikt, men hvor attraktiv blir vi og hva slags kulturkommune blir vi da?

Tove Hansen, leder kulturutvalget
Ragni MacQueen Leifson, Risør Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken