Riv Tjennasenteret

ANNO 1835: Dette prospektet utført av Peter Christian Wergmann viser Tjennaområdet i 1835. «Fritt etter naturen», kan vi vel si, men det gir oss like fullt et innblikk i hvilket møte med Risør tilreisende fikk da de kom landeveien.

ANNO 1835: Dette prospektet utført av Peter Christian Wergmann viser Tjennaområdet i 1835. «Fritt etter naturen», kan vi vel si, men det gir oss like fullt et innblikk i hvilket møte med Risør tilreisende fikk da de kom landeveien.

Av
DEL

LeserbrevDet har blusset opp en viss debatt om Tjennasenteret. Noen hevder konsulentselskapet Rambølls forslag til endring og utbygging ikke viser respekt for den eksisterende arkitekturen og den omkringliggende, eldre bebyggelsen. Kommunen på sin side mener at dagens bygningsmasse er uegnet for formålet – og at de mange kravene som stilles til tidsmessige omsorgsboliger krever sanering og omfattende ombygging. Ja, det står såpass dårlig til at riving av deler av senteret er mer lønnsomt enn ombygging. Det hadde trolig vært regningssvarende å rive alt og bygge helt nytt.

Til det siste: Det synes jeg er en god idé. Riv hele den «nye» delen av Tjennasenteret, og bygg nytt, men et helt annet sted. Det kan være starten på å reetablere byens eldste og best bevarte bydel. Den gamle bebyggelsen vil tre tydeligere fram igjen, slik den fortjener, selv om den ennå vil bli forstyrret av enkelte fremmedelementer. Brenneriet, Bakken, Tvedtes hus og hage, Kirken, sykehuset og søsterboligen, vil igjen fange oppmerksomheten vår. Deretter kan vi starte arbeidet med å lage et lite tjern i tilknytning til Fredsparken. Dernest skjerme parkeringsplassen med vegetasjon, slik at den i minst mulig grad forstyrrer helhetsbildet.

At kommunen framhever at Tjenna ikke er en del av verneplanen, står for meg som et særdeles dårlig argument. Er det ett sted i Risør som fortjener særlig oppmerksomhet, er det nettopp området rundt Kirken – byens diamant. Vi bør dessuten redde det som reddes kan. Her deler jeg arkitekt Einar Myrakers store bekymring for hvordan Risør i dag forvalter vår kulturhistorie.

Helge Værland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags