Skolene i Risør blir bedre

De fem toppkandidatene for AP, fra venstre Ragni MacQueen Leifson, Elen Lauvhjell, Jens Høibø, Per Kr. Lunden og Sigbjørn Tønnesland har skrevet dette innlegget vedrørende skolene i Risør.

De fem toppkandidatene for AP, fra venstre Ragni MacQueen Leifson, Elen Lauvhjell, Jens Høibø, Per Kr. Lunden og Sigbjørn Tønnesland har skrevet dette innlegget vedrørende skolene i Risør. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Risør satser på gode skoler, og det gir resultater. Det er fin forbedring av skoleresultater og samtidig svært lave tall for krenkelser og mobbing. Risør Arbeiderparti vil arbeide for at skolene i Risør blir enda bedre.

Ferske tall for grunnskolepoeng viser at Risør nå har grunnskolepoeng (for tiendeklassingene) på 40,4 for skoleåret 2014-15. Dette er en fin framgang i forhold til foregående år. Resultatet i 2013-14 var 39,2, i 2012-13 var det 38,8, og 34,2 og 37,9 de to foregående år. Fylkesgjennomsnittet er 40,6 og gjennomsnitt i landet er 40,8. Vår foreløpige mål er å komme opp på landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet har økt med 0,4 siste år, mens Risør siste år har økt med 1,2.

For nasjonale prøver (lesing for 5.klassinger) har Risør en betydelig lavere andel (13,3 pst) på det laveste av de tre mestringsnivåene enn  gjennomsnitt i fylket (28,7 pst) og landet (23,2 pst). Vi har også mange (38,3 pst) på det høyeste nivået i forhold til fylket (20,8) og landet (26,2). Dette er veldig gode resultater for Risør og henger blant annet sammen med leseprosjektet som er gjennomført.

I Risør viser Fylkesmannens tilsyn og Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2014 at svært mange av elevene i 10. klasse klart har oppfattet læringsmål i alle eller de aller fleste fag. Risørs tall er mye høyere enn både gjennomsnitt i landet og fylket. Å forstå læringsmålene er et godt grunnlag for å lære.

Elevundersøkelsen 2014 viser også at Risør (10.klasse) kommer svært godt ut i forhold til lave tall for krenkelser og mobbing. 72 prosent sier at de aldri har vært utsatt for krenkelser på skolen (bli slått, holdt utenfor, fått negative kommentarer på utseende, ertet, gjort narr av eller spredt løgner om).  Her er gjennomsnitt i fylket 68 pst. Risør har best resultat i fylket etter Vegårshei (76 pst). For mobbing sier 94 prosent av elevene i Risør at de aldri har blitt utsatt for mobbing. Tallene nasjonalt og i fylket er 84 pst. På dette området er Risør best i fylket.

Risør har færre elever per lærer(15,4 i 2014-15) enn gjennomsnitt i landet (16,8) og fylket (16,3). For Risør har taller vært synkende fra 17,4 i 2012-13 via 16,1 i 2013-14. Antall elever som får spesialundervisning er synkende i Risør. Siste tall er 7,8 pst mot 8,9 i fylket og 8,0 i landet.

I tillegg ser vi at Voksenopplæringen (VIRK) gjør en formidabel innsats for de mange flyktningene og andre som har flyttet til landet. Skolen har nå over 200 elever og mestrer oppgavene svært bra, selv om det etter hvert begynner å bli trangt i klasserommene.

Det er all grunn til å gi honnør til lærere og skoleledere for målrettet innsats. Og til arbeidsomme elever og foreldre som har vært flinke til å følge opp. Men. Også det som er bra kan bli bedre. De gode resultatene fra skolene i Risør må brukes som motivasjon for å bli enda bedre. Vi vil legge vekt på tidlig innsats, grunnferdigheter i lesing, skriving og regning og stor tillit til skoleledere og kompetente lærere. En god skole en et nødvendig grunnlag for en kommune som vil vokse!

En god skole en et nødvendig grunnlag for en kommune som vil vokse!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags