Skolene i Risør er gode, men vi skal bli bedre!

Risør Ungdomsskole (arkiv)

Risør Ungdomsskole (arkiv)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Debatt: Dette leserinnlegget av Erling Jordtveit kom ikke med i vår lørdagsutgave, og publiseres derfor direkte på nett.

Lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet har avgjørende betydning for om elevene fullfører videregående opplæring. For at ingen elever skal falle utenfor, vil Arbeiderpartiet innføre en lese-, skrive- og regnegaranti i alle kommuner vi styrer, ansette flere lærere og gå gjennom lærernes tidsbruk.

En vedvarende utfordring i norsk skole, er at mange ikke fullfører videregående opplæring. Den viktigste årsaken ligger i at elevene ikke har gode nok grunnleggende ferdigheter med seg fra grunnskolen. I 2015 går vi til valg på at alle elever som kommer inn under bekymringsgrensen i lesing og regning, skal få tilrettelagt oppfølging i kommunene vi styrer. Klarer vi å være tidlig til stede, kan vi forebygge. En god barndom varer hele livet.

Arbeiderpartiets skolepakke inneholder tre tiltak for bedre tidlig innsats og oppfølging av elever, som kommer i tillegg til videreutdanningssatsingen for lærere. 

For det første en lese-, skrive- og regnegaranti som sikrer at elever som ikke har gode nok ferdigheter etter 2. trinn får et ekstra tilrettelagt opplegg og systematisk oppfølging. Tilbudet vil rette seg mot elever som faller inn under bekymringsgrensen på kartleggingsprøvene i lesing og regning på 2. trinn.

For det andre økt lærertetthet. Stadig flere elever får undervisning i store klasser. Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere og øke lærertettheten. Flere lærere gjør det mulig å følge opp hver enkelt elev, og til å gjøre undervisningen mer tilpasset og variert. Flere lærere virker, og direkte kontakt mellom lærer og elev er helt avgjørende. Men det holder ikke bare med flere lærere, de må også gjøre de riktige tingene.

Det tredje punktet er bedre tidsbruk. For mye av lærerens tid går med til oppgaver som ikke handler om læring. Arbeiderpartiet vil gå gjennom tidsbruken og fjerne tidstyver i alle kommuner vi styrer, slik at tid kan frigjøres til at lærere kan konsentrere seg om det viktigste.

Å gi unge et godt fundament tidlig, er uhyre viktig. Vi må jobbe systematisk og grunnleggende med tidlig innsats over flere år. Det er avgjørende at den politisk ledelsen legger til rette for at lærere får tid til å følge opp alle elever.

Arbeiderpartiet setter ikke lærertetthet og videreutdanning opp mot hverandre. Fordi vi ikke gir skattelettelser for de rikeste, har vi i våre alternative budsjetter både satset på videreutdanning og flere lærere i skolen. Flere lærere er ofte en nødvendig forutsetning for at flere elever skal få systematisk oppfølging. Nesten alle lærere vi møter, forteller oss at om de bare hadde hatt mer tid, kunne de fulgt opp elevene litt bedre. Høyre mener det største problemet er at lærerne mangler kunnskap – vi mener at de mangler tid. Høyre vil ha gode lærere med dårlig tid, vi vil ha gode lærere med tid til hver enkelt elev. Vi har mye kompetanse i skolen allerede, det handler om å bruke den på en fornuftig måte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken