Kjenner du noen med demens ? Nå starter Risør kommune en pårørendeskole

I oktober starter det en pårørendeskole i dagsenterets lokaler på Frydenborgsenteret. Her skal pårørende få kunnskap om demens og mulighet for å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.