- Den har nok ikke riktig skjønt at den skal holde seg i skauen

Men syklisten ble ikke redd.