Dette er en bønn

MAKT I DE FOLDEDE HENDER: Skal Den norske kirke bruker sin styrke og påvirkningskraft til å rangere ulike typer av kjærlighet? Eller skal de bruke den til å kjempe mot den virkelige uretten som finnes i samfunnet i dag?

MAKT I DE FOLDEDE HENDER: Skal Den norske kirke bruker sin styrke og påvirkningskraft til å rangere ulike typer av kjærlighet? Eller skal de bruke den til å kjempe mot den virkelige uretten som finnes i samfunnet i dag? Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Kjære Den norske kirke. Vær så snill, stå løpet helt ut.

DEL

FRA REDAKTØRENBispemøtet var i høst samlet for å finne en løsning på den symboltunge og opprivende striden om hvorvidt homofile skal få gifte seg i kirken. Forslaget om kirkelig vigsel for likekjønnede par gikk gjennom. Nå har de fått støtte fra Kirkerådetr. Dermed gjenstår bare det virkelige nåløyet: Kirkemøtet. Det er der det endelige vedtaket skal fattes.

Så dette er en bønn. En bønn til Den norske kirke (DNK) om å stå dette løpet helt ut, for nå er vi altså ett skritt nærmere.

Farvel til anakronismene

Ett skritt nærmere en kirke som virkelig følger det bibelske hovedprinsippet om nestekjærlighet. Ja, vi vet at det finnes steder i Bibelen som sier at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. I samme skrift finner vi også rettferdiggjøring av dødsstraff, fullstendig mangel på likestilling, vold, forsvar for flerkoneri, og andre helt opplagte anakronismer i et moderne samfunn.

Den vanskelige grensa?

Heldigvis har vi i Norge forlatt disse læresetningene. Historien har heldigvis vist oss, gang på gang, at også religiøse miljøer har vist handlekraft til å gjennomføre viktige og riktige endringer etterhvert som samfunnet utvikler seg og blir mer sivilisert. De med et mer konservativt bibelsyn spør likevel: Hvor skal grensa gå? Vi kan ikke bare velge bort de læresetninger fra Bibelen som ikke passer oss? Jeg må spørre tilbake: Er denne grenseoppgangen egentlig så vanskelig?

Om å dømme og rangere kjærlighet

I Norge i 2016 mener jeg vi trenger vi en god, nestekjærlig kirke som navigerer etter grunnleggende menneskerettigheter. Som er raus og tydelig, og som bruker sin posisjon til å stå opp mot den virkelige uretten som begås i samfunnet i dag, både i Norge og ikke minst andre steder i verden. Vi trenger en kirke som ikke bruker tid på å dømme enkeltpersoner fordi de elsker, men som bruker sin makt og sin kraft på å samle framfor å splitte, og på å styrke den lille mann framfor å svekke. Vi trenger en kirke som framfor alt lever for å fremme en læresetning som det fortsatt er stort behov for i vårt samfunn i 2016: Du skal elske din neste som deg selv.

Jeg er ingen teolog eller bibelkjenner av rang, men en slik kirke håper jeg Jesus, sønn av Maria, ville tatt bølgen for.

Jeg er ingen teolog eller bibelkjenner av rang, men en slik kirke håper jeg Jesus, sønn av Maria, ville tatt bølgen for.

Artikkeltags