Departementet så på muligheten for kraftverk på Søndeled og Stifoss: – Kan skape arbeidsplasser og utvikling

Torsdag var Olje- og energidepartementet på plass på Søndeled og Stifoss for å se på hva som må på plass for at det kan etableres kraftselskap på områdene. De nye eierne, Fossberg kraft, sier de blant annet har fått på plass løsninger som gjør forholdene bedre for fisk på Søndeled.