↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

37 15 53 05

Besøksadresse

Gamle Songevei 299
4909 SONGE
  1. Beskrivelse

Velkommen til Hellerdals begravelsesbyrå - vakttelefon: 37 15 53 05 (døgnåpen)

Vi er her for dere pårørende, vi ønsker å bidra på en best mulig måte i en vanskelig situasjon. Det finnes ingen fasit på hvordan man reagerer eller hva man skal gjøre. Vi er alle forskjellige og vi opplever både sorg og dødsfall på hver vår måte.

 

Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider. Du kan når som helst ringe oss ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en forhåndsavtale for samtale. Vi har en egen hentetjeneste ved dødsfall, som er i beredskap hele døgnet. Vi betjener oftest dødsfall i våre nærkommuner, men bistår selvsagt hvem det måtte være hvor det måtte være.

 

Forberedelse til begravelse

Det er naturlig å kontakte familie og venner når en av våre nære dør. Vær aldri redd for å be om hjelp og støtte. Noen å dele sorgen med, noen som kan bidra både når det gjelder gode samtaler, men også praktisk hjelp.

Du behøver ikke å kontakte begravelsesbyrået umiddelbart, noen ganger kan det være en fordel at dere pårørende snakker sammen om avdødes ønsker, og hvordan dere ønsker at seremonien skal utformes.

 

Når dere så kontakter oss vil vi bistå dere i forbindelse med stell av avdøde, hjelp til å finne rett kiste, utforme dødsannonser, planlegging av seremonien, samt bestilling av blomster og programhefter.

I planlegging av seremonien inngår seremonisted, prest / forretter og organist.

 

Annet man må tenke på

Ta hånd om husdyr på avdødes bopel

Hente eiendeler på sykehus / sykehjem / institusjon

Slå av / ned på ovner

Tømme matskap / søppel

Forebygge innbrudd

Si opp eventuelle abonnement / forsikringer som ikke skal videreføres

Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort

Levere medisiner til apoteket

 

Stell av de døde

Når vi som begravelsesbyrå blir betrodd oppgaven med å ta oss av gravferden, er det også vi som foretar vask og stell av den døde. Etter avtale med pårørende legger vi i kiste og overfører til gravkapell / bårerom i påvente av gravferdsseremoni.

I noen tilfeller ønsker pårørende at avdøde skal ha på sine egne klær, for eksempel en dress, en spesiell genser eller kanskje et fint skjerf. Har man ikke ønske om dette, brukes normalt en enkel og pen hvit skjorte.

Det er ikke tillatt med glass, metall eller annet materiale som ikke er nedbrytbart i kisten. Dersom det er ønskelig kan man legge i et bilde. Blomster eller noe avdøde var glad i, i kisten. Hvis noen av de pårørende er barn, er det spesielt fint med en tegning eller et lite brev.

 

Sorgprosessen

Ingen sorg er lik.

Vi føler alle forskjellig når vi mister noen som står oss nær.

Selv om man i noen situasjoner er forberedt på døden, «passer det» allikevel aldri når den inntreffer

Noen av oss vil slite med søvnproblemer, andre kan få mangel på appetitt eller det motsatte trøstespise.

Tretthet og tap av livskraft og energi er ikke uvanlig, heller ikke det stikk motsatte noen arbeider hardere enn noen gang.

Hvis den avdøde har slitt lenge med sykdom og smerte, eller forholdet til den døde har vært tyngende og utfordrende, kan man også oppleve en lettelse og glede.

Det er mange fasetter av følelser en sorg kan føre med seg.

Sorg er ingen sykdom, men en helt naturlig reaksjon når vi mister noen vi har nær. Vi må leve videre, men kanskje veien vi går vil bli litt annerledes enn før

 

Erfaringsmessig vet vi at de aller fleste vil ha nytte av å snakke med noen. Man har kanskje ikke så mange nære og fortrolige venner eller slektninger. Og noen ganger vil det føles godt å «lette sitt hjerte» til noen utenfor, noen med kunnskap, men uten de «samme følelsene» i din situasjon.

Enkelte kommuner har egnede terapeuter tilgjengelig via sine helsetjenester. Flere menigheter har ansatt en diakon som vil kunne tilby deg noen å snakke med.