↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

404 32 500

Besøksadresse

Storgata 11
4950 RISØR
 1. Beskrivelse

Revisjon Skagerrak AS er et revisjonsselskap med 4 ansatte, som holder til i Storgata i sentrum av Risør.
Våre ansatte har mange års erfaring med revisjon og rådgivning, og vi kan tilby tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Revisjon Skagerrak AS utfører revisjons- og rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter, stiftelser og organisasjoner i mange ulike bransjer. Våre kunder er i hovedsak lokalisert i Risør og omegn, men vi betjener også virksomheter i andre deler av landet.

For våre revisjonskunder ønsker vi at vår revisjon skal gi verdier utover revisjonsberetningen. Gjennom revisjonsarbeidet kvalitetssikrer vi regnskapet som styringsverktøy for bedriften, samtidig som vi gir virksomheten trygghet for at lover og regler knyttet til bokføring, skatt og avgift etterleves. Videre har Revisjon Skagerrak AS som målsetting at våre ansatte skal være lett tilgjengelige og yte god personlig service til hver enkelt kunde.

Vår kompetanse og erfaring gjør oss også godt egnet til å levere tjenester til virksomheter hvor vi ikke er valgt revisor. 

Våre tjenester
Vår hovedoppgave er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg kan vi bistå våre kunder med en rekke tjenester innenfor revisors fagområder:

 • Frivillig revisjon
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
 • Revisjon av deler av regnskap som kan være aktuelt ved:
 • Momskompensasjon for barnehager
 • Skattefunn
 • Revisorbekreftet prosjektregnskap
 • Andre former for støtteordninger
 • Kontroll av spesifikke poster i regnskapet som f.eks. kundefordringer, varelager
 • Utarbeidelse av årsregnskap og noter
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Etablering, restrukturering og omdannelse av foretak
 • Bistand ved verdsettelse av virksomhet
 • Bistand ved overdragelse av virksomhet
 • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
 • Regnskapsteknisk bistand
 • Generasjonsskifte

 

Revisjon Skagerrak AS har også autorisasjon som regnskapsførerfirm