↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

37 08 31 25

Besøksadresse

Simonstad 345
4868 SELÅSVATN
  1. Beskrivelse

Begravelsesbyrået består i dag av en person, Tore Konnestad, og leverer tjenester i:

Grimstad, Froland, Arendal Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad, Nissedal. Med andre ord jobber vi i hele Agder og Telemark.

Prisen er fast og jeg er tilstede for pårørende uavhengig av hvor mye tid det tar, prisen blir ikke høyere av den grunn.

Jeg jobber med stor ydmykhet overfor situasjonen.

Ikke ekstra kostnader om dødsfallet skjer helg, kveld eller helligdag (eneste i landet som har denne ordningen).

Kanskje landets rimeligste begravelsesbyrå.

Viser gjennomgående respekt overfor avdøde og pårørende.

Medmenneskelighet står sentralt hos meg.

Pålitelighet

Tore Konnestad Begravelsesbyrå A/S er en profesjonell aktør med menneskene i sentrum.

 

Tilstedeværelse

Tore Konnestad Begravelsesbyrå A/S ønsker å stille opp for de pårørende og sammen gå de første stegene etter dødsfallet.

 

KONTAKTOPPLYSNINGER

Tlf : 915 52 003

Tore Konnestad begravelsebyrå A/S

Simonstad 345

4868 Selåsvatn

 

Jeg har også kontor i Froland.

Tore Konnestad begravelsesbyrå A/S

Frolandssenteret

4820 Froland