↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

37 15 39 90

Besøksadresse

Porsveien 10 Risør Næringspark
4994 AKLAND
 1. Beskrivelse

Vi kan påta oss oppdrag innen prosjektering:

 • Anleggelse av renseanlegg
 • Vann og avløp
 • Avløpsplaner
 • Mindre veier
 • Nivellering
 • Masseberegning
 • Inntegning og plassering på situasjonsplan
 • Oppmåling
 • Kornfordelingsprøve
 • Grunnundersøkelser

 

Søknad om tillatelse til tiltak:

 • Utslippstillatelse
 • Anleggelse av renseanlegg
 • Oppføring av hus og hytte
 • Tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse
 • Anleggelse av vei, brygge, eller andre konstruksjoner
 • Andre søknadspliktige tiltak

 

Søknaden omfatter:

 • Kontakt med kommunens byggsaksavdeling.
 • Innhenting av opplysninger vedrørende eiendommen og tiltaket.
 • Utsending av nabovarsel.
 • Kontakt med naboene i de tilfeller det er innsigelser til tiltaket.
 • Koordinering av ansvarlige for prosjektering, utførelse og kontroll.
 • Ansvar for at alle nødvendige dokument ligger ved søknaden.
 • Ansvar for at ferdigmelding blir tilsendt byggsaksavdelingen i kommunen