↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

37 40 87 23

Besøksadresse

Risørveien 870
4950 RISØR
  1. Beskrivelse

Sollie har gjennom en årrekke utført en solid og faglig svært kompetent innsats innen bygningsvern. En håndverker som både brenner for gamle håndverksmetoder og som bruker dem i praktisk gjennomføring. Gjennom årene har han bidratt til at mange av de eldre bygningene i Risør kommune har blitt satt i stand etter antikvariske prinsipper. Disse prinsippene sikrer en god ivaretakelse av gamle bygg på bygningenes egne premisser og bidrar dermed til en enda lengre levetid og et autentisk utseende. Risør kommunes vernepris for 2017 tildeles herved Arvid Sollie for hans mangeårige og kompetente innsats innen bygningsvern.

Godkjenninger og sertifiseringer