↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

954 86 168

Besøksadresse

Storgata 14
4950 RISØR
  1. Beskrivelse

Advokat Marianne Hognestad har yrkeserfaring fra ulike rettsområder, herunder som fylkesnemndsleder, politiadvokat, eiendomsmegler og ansatt advokat. Hognestad har lang erfaring som advokat. 

Hun driver i dag egen advokatvirksomhet med variert praksis, og har kontorsted både i Oslo og i Risør. 

Hun arbeider i hovedsak med familierett, barnevern, strafferett og Alminnelig praksis. Hun er blant annet fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og leder av kontrollkommisjonen ved Arendal sykehus. Hun har videre vært medforfatter til adopsjonslovens kommentarutgave.