↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

37 15 03 55

Besøksadresse

Risørveien 500
4950 RISØR
  1. Beskrivelse

Garthe GrøntAnlegg AS ble stiftet i 2005. Virksomheten er lokalisert sammen med søsterselskapet Garthe hagesenter AS ca 6 km fra Risør sentrum. Garthe GrøntAnlegg har pr d.d 12 ansatte. Oppdragene er hovedsakelig øst i Agder til vest i Vestfold Telemark.

Kundene våre er privatpersoner, næringsliv, offentlige institusjoner, borettslag og kommuner. Virksomheten har en moderne og allsidig maskinpark med blant annet gravemaskiner, hjullastere og traktor. Vi har tilgang på lastebiler med dumper, kran og tilhengere for transport av masser, materiell og maskiner.

Vi disponerer eget steinbrudd der vi henter ut råvarer til mange av egne prosjekter. Våre ansatte har kompetanse og utdannelse innen anleggsgarnterfaget, gartnerfaget, steinsetter og tømrerfaget. Vi er en mesterbedrift og innehar godkjenning for ansvarsrett. Vi er medlemsbedrift i NAML, Norske anleggsgartnere.

Vi arbeider aktivt med rekruttering av fagfolk og samarbeider med kollegiale bedrifter og Tvedestrand og Åmli videregående. Vi har sammen med flere bedrifter i Agder inngått bransjeavtale om lærlinggaranti. Vi er godkjent lærebedrift og har pr d.d to lærlinger i anleggsgartnerfaget. Garthe GrøntAnlegg er medlem i  Opplæringskontoret for bygg og anlegg

Vi sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og jobber aktivt for et godt arbeidsmiljø internt i bedriften. Les mer om vår miljøprofil

 

Godkjenninger og sertifiseringer