Det er snart tre år siden Posten sluttet å komme på lørdag.

7. juli gjøres det igjen innskrenkninger på hvor ofte Posten dukker opp i postkassa vår. Nå skal Posten komme hver andre dag, det vil si to dager den ene uka og tre dager uka etter.

Posten distribuerer også aviser. Derfor kan endringen føre til at flere ikke får avisa i postkassen tirsdag, selv om politikerne vedtok at avisen skulle distribueres som før i minst to år til.

Dette gjelder i all hovedsak abonnenter utenfor kommunegrensene til Risør og Gjerstad. Disse blir dekket av egen budtjeneste, og rammes ikke av postens omlegginger.

Men noen kan få forsinkelser om de abonnerer på papiravisa.

Dette vil kunne ramme omkring 257 abonnenter av Aust Agder Blad, forteller redaktør Trond Nøstvold Tou

- Vi beklager ulempene de nye distribusjonsdagene til Posten medfører for abonnentene våre. Fra 7. august og fram til 22. august vil det være en løsning som gjør at 241 av de 257 abonnentene som blir berørt får levert avisa på utgivelsesdagen også i de ukene Posten ikke har levering. Det er Aktiv Norgesdistribusjon og Helthjem som står for denne distribusjonen, sier ansvarlig redaktør Trond Nøstvold Tou i Aust-Agder Blad.

Et godt alternativ vil være å gå over til en digital løsning. Mange har gjort det og stadig flere kommer til. Her får du de ferskeste nyhetene først og som abonnent kan du lese papiravisa i digital versjon allerede kvelden før den dukker opp, eller skulle dukket opp, i postkassa di.