– Det beste alternativet er å rive og erstatte

Kommunedirektøren vil rive og bygge nytt, men fylkeskommunen «sterkt tilrår at mulighetene for ombygging blir vurdert ytterligere». Nå er det opp til politikerne.