Gå til sidens hovedinnhold

– Det er en grunn til at Risør har valgt ordningen med at vi er fire mann på dagvakt

Kommunedirektørens forslag er å halvere den dagkasernerte brannvakta i Risør.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok en gang er brannvakta oppe igjen når det gjelder Risør kommunes utfordringer hva gjelder økonomi og sparetiltak. Når det gjelder lovverket så har kommunedirektøren rett i at det er mulig å redusere til to mann på dagvakt, men som nevnt og skrevet tidligere så er det en grunn til at Risør har valgt denne ordningen med at vi i dag er fire mann på dagvakt. Det handler om at Risør regnes sammen med Røros som en av de best bevarte trehusbyene i Europa.

«Eldre tett trehusbebyggelse regnes som en del av den norske kulturarven, og det er en nasjonal målsetting å unngå tap av disse uerstattelige kulturhistoriske verdiene, samt redusere tap av materielle verdier i brann. Brannberedskapen anses som den viktigste faktoren for å forhindre bybrann, blant annet fordi risiko for bybrann ikke kan elimineres ved kun og installere tiltak.

I Risør vil en god strategi være at brannen oppdages raskt og rapporteres tidlig. På den måten vil brannvesenet tidlig komme på plass med effektivt øvet mannskap, organisasjon og utstyr»

Utdrag fra brannsikringsplanen for Risør kommune 02.11.2018

Det at vi går fra å ha fire til to mann på brannvakta medfører også at vi mister en verdifull kompetanse og åtte deltidsmannskaper må ha 24 timer vakt den uka de har vakt. Det vil si at vi sparer ikke to årsverk, men 1,6 årsverk. Når det reduseres med en mann på dagvakt så må han erstattes med fire deltidsansatte som må gå 24 timer vakt den uken de har vakt i måneden. En av disse fire må også utdannes til å være utrykningsleder. Det er et minstekrav at det alltid skal være fire mann på vakt 24 timer i døgnet alle dager i året.

De åtte personene som må ha vakt på dagtid vil ofte ikke klare å kombinere denne jobben med hovedarbeidsgiver når de må gå over til 24 timer vakt en hel uke per måned. Når det gjelder krav til innsatstid vil mange av bakvaktene slite med og klare dette på dagtid. Det er krav om at innsatstiden ikke skal overstige 10 minutter på sykehjemmet/Risør sentrum. Det er et kjent problem at kommuner med deltidspersonell med dreiende vakt sliter med å finne deltidsmannskaper som både bor og jobber nærme nok stasjonen, og ser derfor nytten av ordningen med dagkasernering. Dette gjelder også for Risør, mange av deltidsmannskapene jobber på utsiden av området og vil med stor sannsynlighet ikke klare og kombinere dette.

Hvis politikerne går for kommunedirektørens forslag så vil det helt klart svekke beredskapen i Risør.

Jeg som tillitsvalgt for mannskapene i Risør vil på det sterkeste fraråde politikerne til å støtte dette forslaget til kommunedirektøren.

Saken rundt bemanningen på brannstasjonen har vært en gjenganger i budsjettsammenheng i Risør seinest for cirka et år siden. Da vedtok bystyret at Risør kommune skal ha en trygg og effektiv brannvaktordning som ivaretar en god beredskap i hele kommunen, Risør bys status som en unik og verneverdig trehusby og kommunens avstand fra hovedstasjonen til Østre Agder brannvesen Arendal. Utgangspunktet for beredskapen i Risør bør være dagkasernert brannvakt som i dag, hvis ikke dette kan erstattes av en tilsvarende god beredskap. Dette er ikke en tilsvarende god beredskap, men en svekkelse.

Som tillitsvalgt for mannskapene på brannvakta ser jeg at dette er belastende at Deres jobber ofte kommer opp når kommunen må finne sparetiltak. Jeg håper og tror at politikerne stemmer som sist det ble tatt opp at vi fortsatt får være fire mann på brannstasjonen på dagtid. Dette vil være det beste for Risørs innbyggere og for beredskapen i Risør.

Jan Olav Lundberg, utrykningsleder og tillitsvalgt

Kommentarer til denne saken