Gå til sidens hovedinnhold

Det er et innstendig håp at disse grønne pletter får lov til å bestå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er grønnstruktur? Ifølge Regjeringen.no er det summen av naturpregede områder i byer og tettsteder. Grønnstuktur bør utvides til å bli en grønn vev med ferdselsårer og oppholdsområder innenfor byggesoner som knyttes sammen med omkringliggende naturområder som bymarker, kulturlandskap, elvekorridorer og områder langs sjøen.

Det er faktisk dette som vi har her i Risør allerede nå! Men det er under press fra utbyggere og andre som ikke enser disse for oss elementære verdiene. Småhusmiljøet som vi har her i byen i dag er resultat av den varsomme utbyggingen som har foregått de siste 40-50 år! Små hus med naturen inntakt, der hensyn er tatt til både tomten sin egenart, der trær og buskas er flettet skånsomt sammen med det øvrige i hagen. Andre grønnområder som er skånet, bortgjemte lekeplasser og stier på kryss og tvers er verdier som tilfaller alle byens innbyggere.

Det er et innstendig håp hos utrolig mange mennesker her i lille Risør at disse grønne pletter får lov til å bestå.

Kommentarer til denne saken