– Det er greit, men vi skal ha et godt påkjøringskryss

Sist uke møttes de åtte kommunene i plansamarbeidet for ny E18 med Nye Veier AS på Brokelandsheia. Der kom veibyggerselskapet med et motorvei-light-forslag.