– Det er helt nødvendig å hindre at boligen brukes som fritidsbolig

Kommunedirektøren har veid argumentene til eieren av Steinramla 2 og funnet dem for lette. Nå går trolig saken til fylkesmannen.