Gå til sidens hovedinnhold

– Det er på tide at vaksineringen flyttes ut av Risørhallen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har barn og unges fritidstilbud blitt mindre viktig?

Regjeringen er tydelige på at barn og unge skal prioriteres. Når samfunnet gjenåpnes, skal barn og unge prioriteres først. Den siste tiden har fagfolk uttrykt bekymring knyttet til økning av psykiske helseplager i befolkningen.

Regjeringen har lovet økte overføringer blant annet til fritidstilbud for barn og unge, for å kompensere for konsekvensene av smitteverntiltak. Det er altså en klar bekymring knyttet til hvordan pandemien påvirker barn og unge i hverdagen, og viktigheten av å opprettholde fritidsaktiviteter understrekes gang på gang.

På samme tid velger Risør kommune å ta i bruk Risørhallen til vaksinering. Siden januar har hallen vært stengt torsdager, som har gått utover mange barn og ungdom som har mistet sin treningstid. Nå trappes det opp og kommunen vil i tillegg stenge 1/3 av banen slik at denne kan bli stående opprigget til vaksinering. Dette innebærer at enda flere klubber og lag mister sin treningstid, da hallen ofte deles av flere lag grunnet mangel på hallkapasitet. Det innebærer også at det de neste månedene ikke er mulig å bruke hallen til f.eks. å spille håndball, som krever full bane. Kommunen har tipset om å trene ute.

Og ja, det har vært mye trening ute det siste året. Men for unge som har valgt å spille innebandy eller håndball, blir det ikke det samme å trene ute. Frykten for frafall i idretten er større enn noen gang.

Misforstå meg ikke, jeg er absolutt enig i viktigheten av vaksinering og jeg kan skjønne at Risørhallen er et praktisk lokale for å gjennomføre vaksineringen. Men tatt i betraktning at så mange barn og unge mister sitt fritidstilbud, stiller jeg meg svært spørrende til hvorfor det ikke kan velges et annet sted for vaksinering slik som de har klart i så mange andre kommuner. Kommunen har valgt den enkleste løsningen for seg selv og velger å se bort ifra konsekvensene det medfører at mange barn mister sitt eneste fritidstilbud og kontakt med venner på fritiden. Dette må kommunen ta ansvar for, da det er konsekvenser som kunne vært unngått ved å velge et annet lokale for vaksinering.

Det er jo ikke lenge siden kommunen og politikerne var svært opptatt av barns mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det var debatt rundt fritidskort og hvordan kommunen skal jobbe for å gi barn og unge bedre tilgang til fritidstilbud. Flere av de politiske partiene har dette i sitt valgprogram. Men nå er det helt stille. Har barn og unges fritidstilbud blitt mindre viktig? Det er på tide at vaksineringen flyttes ut av Risørhallen.

Kommentarer til denne saken