-Det var flere som var interessert i å kjøpe oss

Mandag kveld ble det kjent at Jan Lindal selger seg ut av Lindal Treindustri AS. Flere har vært interessert i å kjøpe virksomheten, men valget falt på E.A. Smith AS.