Dette gjør dagligvarekjedene for å sikre ansatte og kunder mot korona: – Vi har satt i gang ekstraordinære tiltak

To av de store aktørene setter inn ekstra krefter til renhold, mens en annen avventer med å sette i gang ekstraordinære tiltak.