Dette småbruket ble solgt på under en uke

Eiendommen på Fie hadde mange interessenter, mye takket vært en tomt på 50 mål.