E18 var stengt i begge retninger - person som drev med trafikkdirigering ble påkjørt