Løite godtar at Gjerstad-dødaren er med videre: - Men den er fortsatt helt uaktuell

Begge korridorene, både om Brokelandsheia og om Søndeled blir med videre i E 18-planen.