Med politieskorte skjøt Halvor to elg på E18

Halvor Ingvald Songe hadde politieskorte med på jakten på E18.