Nedsatt hastighet på E18 grunnet rassikring

Steinraset som gikk i desember var mange meter bredt.