Egebo dropper asylmottak på Moland

TIL BUSKERUD I STEDET: Egebo og M2 leie, her representert ved mottaksleder og eiendomssjef Harald Egestad, dropper Risør og går for Rollaug kommune i stedet.

TIL BUSKERUD I STEDET: Egebo og M2 leie, her representert ved mottaksleder og eiendomssjef Harald Egestad, dropper Risør og går for Rollaug kommune i stedet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

- Det har vært en lang og tung prosess preget av mye støy, sier mottaksleder og eiendomssjef Harald Egestad til AAB.

DEL

Torsdag ettermiddag gjorde asylmottaktøren Egebo det klart at de nå dropper alle planer om å bygge asylmottak for enslige mindreårige flyktninger på Moland øst. Dette fremgår i en e-post mottaksleder i Risør, Harald Egestad, skriver til kommunen på vegne av selskapet. Egestad er også eiendomssjef i Egebos datterselskap M2 Leie.

- Mange har vært skeptiske

"Egebo A/S har besluttet å ikke delta i UDI sin anbuds konkuranse vedrørende etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Risør.  Dette skyldes at det har vært en lang og tung prosess med mye støy.  Mange har stilt seg skeptisk til å etablere et mottak på Moland da dette er et industriområde", heter det i e-posten.

LES OGSÅ: Egebo dropper Frivoll

Videre forklarer Harald Egestad at det nå også er blitt klart for dem at den øvrige næringen på Moland Øst gjennom dialog med kommunen har uttrykt sin skepsis til at det etableres et asylmottak i området, og at dette i sum har ført til at motivasjonen for Egebo til å starte et mottak av denne typen i Risør er borte.

Har forståelse for innsigelsene

På spørsmål fra AAB torsdag kveld om hva slags type motstand det er snakk om, svarer Egestad slik:

- Jeg vil først understreke at dette har foregått i veldig ryddige former, men at vi har fått klare indikasjoner på at de næringsdrivende i det etablerte næringsområdet ikke ønsket et mottak i sine umiddelbare omgivelser. Her har de trukket fram ulike forhold som bekymringsfaktorer, hvorav sikkerhet har vært én. Vi har forståelse for det, sier Egestad.

Går til Buskerud i stedet

Etter en helhetsvurdering har derfor Egebo bestemt seg for å heller delta i anbudskonkurranse om mottak i en annen UDI-region, nærmere bestemt i Rollag kommune i Buskerud (ikke langt fra Kongsberg). Her forteller selskapet at de har opsjon på en tomt som står klar til formålet.

- Vi hadde veldig lyst til å etablere dette i Risør, og håpte et slikt grep kunne skaffe omlag tretti nye lokale arbeidsplasser. På dette punktet i prosessen måtte vi stoppe opp et øyeblikk og se på hvor mye tid vi har brukt på de ulike stedene og hvor langt vi har kommet. Derfor besluttet vi i dag å legge Moland Øst og Risør fra oss, og konsentrere oss om Rollag i stedet.

En legitim bekymring

- I debatten i bystyret, der et mindretall stemte mot etableringen av mottak på Moland Øst, ble det hevdet at dette var et særdeles lite egnet område for at ungdommer skulle bo. Hva er din kommentar til det?

- Hvis det er en type kritikk eller bekymring som jeg synes er helt på sin plass, så er det den av denne typen. Det betyr at folk bryr seg om ungdommene. Det er ungdommene dette handler om for oss også. Derfor er det ikke til å legge skjul på at vi hadde hatt en ganske stor jobb foran oss for å tilrettelegge Moland Øst for at ungdommer skal bo der. Det var vi beredt på. Det skulle ikke kommet ungdommene til last at hjemmet deres lå på en næringstomt. Det hadde vi ikke tillatt, sier Harald Egestad.

LES OGSÅ: Lar Egebo kjøpe tomt på Moland - dette var debatten

Roser rådmannskontorets anstrengelser

Til AAB forklarer Egestad også at selskapet er svært fornøyd med samarbeidet med kommunen i saken ved blant andre rådmann og næringssjef.

- De har virkelig gjort en stor innsats for å løse dette. Mitt inntrykk er at de virkelig har ønsket å få mottaket til Risør, og det er bra. Dessverre gikk det ikke, avslutter Egestad.

Artikkeltags