Ellen Olsen forteller om tøffe koronamåneder: - Det ble bråstopp

Tore Olsen Produksjon på Songe har fått 150.000 kroner i støtte fra det regionale næringsfondet. Det er daglig leder Ellen M. Olsen takknemlig for.