Gå til sidens hovedinnhold

En god lærer er en god start

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom et drøyt år har vi jobbet i en annerledes hverdag. En hverdag med innhold, utfordringer og muligheter vi ikke ante noe om fra tidligere arbeidspraksis. Gjennom dette året har vi har sett barnehagelæreren gå på jobb med stolthet og smittefrykt. Stolthet fordi yrket er så grunnleggende for barns og hele familiers mulighet for et trygt, godt, lærerikt og innholdsrikt liv. Smittefrykt fordi som pedagog vet du at du vil trosse alt av smittevernråd dersom en situasjon med et barn eller barnegruppe krever det. Barna skal alltid få kjenne din trygghet. Du som barnehagelærer gjør en uvurderlig jobb.

Vi har sett grunnskolelæreren gå på jobb med smidighet og smittefrykt. Smidighet fordi hver eneste skoletime aldri kan bli akkurat slik som planlagt, men allikevel tilpasset suverent etter forholdene og elevene i klasserommet. Smittefrykt fordi som pedagog vet du at du vil trosse alt av smittevernråd dersom en situasjon med en elev krever det av deg, for meteren eksisterer ikke i praksis i klasserommet. Du er der for eleven og gjør en uvurderlig jobb.

Vi har sett pedagoger på videregående skole, i PPT-tjenesten og på voksenopplæringa gå på jobb med oppmerksomt nærvær og smittefrykt. Oppmerksomt nærvær fordi hverdagen med elevene byr på problemstillinger av mellommenneskelig art som må håndteres der og da, eller over en periode. Smittefrykt fordi som pedagog vet du at unge og voksne mennesker tar plass. De trenger deg nær for læring, og meteren har ikke vært mulig å overholde. Du gjør en uvurderlig jobb.

Vi har sett ledere og administrativt personell gå på jobb med både hodet hevet og samtidig med krum rygg. Krummet i ryggen fordi du som leder aldri helt vet hva dagen byr på, men du gyver på og løser det – alltid- uansett. Hodet høyt hevet fordi du bryr deg om dine ansatte og uten deg kunne alt blitt kaos. Du som leder gjør en uvurderlig jobb.

Smittefrykt er noe alle innbyggere kjenner på, både barn, ungdom og voksne. Mange av pedagogene har stått fremst i linja og daglig kjent på situasjoner som har utfordret tryggheten, uten mulighet for å beskytte seg. Forrige uke spurte en lærer meg: «Når skal vi få vaksine? Vi har ikke noe smittevern». Utdanningsforbundet har bedt om at lærere må prioriteres i vaksinekø og vi har fokusert på retten til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Loven gjelder like mye under pandemien som ellers. At skoler og barnehager holder åpent har vist seg å være helt essensielt for at annet samfunnskritisk personell skal kunne være på jobb. Men også helt essensielt for hverdagen til utsatte barn og unge. Regjeringen valgte nylig ikke å prioritere lærere for vaksine og vil fortsatt sende oss ubeskyttet ut i arbeidshverdagen. Det er vi skuffet over.

Pedagogene i barnehage, skole, PPT og administrasjon er en ansattgruppe med høy utdanning, høy yrkesstolthet og høy profesjonsbevissthet. Ifølge oss har vi for lav lønn. Vi har fått tilført for mange nye oppgaver og vi får stadig tilført nye arbeidsoppgaver med tilhørende rapporteringer som lenker oss til kontorpulten. Det tar tiden bort fra det viktigste av alt: Mennesket i læringsprosess. Å undervise, tilpasse og selv bestemme ut fra vår kunnskap hvor vi må sette inn den ekstra innsatsen for at alle skal lykkes med læring, lek, utvikling og sosial mestring. Jobben vår må anerkjennes med lønn verdt den innsatsen, utdanningen og viktigheten av det vi gjør.

I skrivende stund pågår det mekling mellom Utdanningsforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen KS etter at det ble brudd i årets lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver ville tilby oss å tape kjøpekraft og vi skulle heller ikke få kompensert lønnstap fra tidligere år. Svaret vårt er enkelt: Dugnaden fra lærerne er over. Vi vil ikke behandles slik. Det lyder unisont fra lærere på alle kanter av landet, også fra Risør.

Vil vi mer enn å ha lønn som fortjent og nok tid til å gjøre jobben?

Utenom tilstrekkelig lønn for arbeidet vi utfører, vil Utdanningsforbundet ha flere pedagoger i barnehagene. På sikt vil vi ha bedre avtale enn fire timer planleggingstid i uka for pedagogene i barnehagene.

Vi ønsker ikke store klasser i skolene. Vi vil ha mer enn 1 time planleggingstid i uka for kontaktlærerne. Det må bli mindre bruk av ukvalifisert arbeidskraft i skolen, fordi det legger et oppstykket og dårlig grunnlag for den helhetlige opplæringen til elevene. Lærerne selv har fått et økt krav av regjeringen om å bedre sin kompetanse med enda mer utdanning, mens ukvalifiserte slipper lettere og lettere til bak kateteret. Vi erfarer daglig at bakdøra inn i skolen står på vid gap for ukvalifiserte arbeidstakere, mens for lærere er hovedporten i ferd med å lukkes og bli for trang. Men bare lærere er lærere.

Vi ønsker at arbeidsplaner, arbeidsavtaler og kontrakter skal være tilfredsstillende nok til at pedagoger blir værende i jobben og kan trives i kommunen.

Vi vil gjøre vårt beste for å bidra til et bærekraftig og sterkere lokalsamfunn hvor barn og unge skal få oppleve en god oppvekst. Et solid og helhetlig utdanningsløp fra baby til voksen er det vi mener må til. Det skal vi fortsette å jobbe for hver eneste dag.

Silje Ibsen, nylig gjenvalgt leder av Utdanningsforbundet Risør

Kommentarer til denne saken