Gå til sidens hovedinnhold

- En slik park, med disse mulighetene, vil bidra sterkt til å fremme turisme og skape et godt byrom hvor folk kan samles og trives. 

Det nærmer seg raskt at vi skal feire byens 300 år. Et slikt «rundt» og stort tall må feires stort, og slik at det setter spor i historien.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En måte å markere det på kan være at ordføreren klipper snora til den nye Byparken – området ved «Tollboden». Det nærmer seg avgjørelse med hensyn til salg av «Tollboden». Men salget innebærer ikke bare at «Tollboden» skifter eier, salget innebærer også at «Esso» blir revet og området opparbeidet til park for akke, dersom «Det lille hotel» får kjøpt bygget.

Her er det mange krefter som drar i samme retning. Dette ved at eierne av «Esso» ønsker å rive bygget, at det er flere som velger å satse på konseptet samt at kommunens administrasjon er positiv. Kommunalsjef Solheim har tidligere uttalt følgende om forslaget til bypark: «Vi tar innspillet til orientering, eller inspirasjon. Vi syns det han viste frem var fint. Vi ønsker å jobbe med området for å åpne det opp.»

Oddvar Halvorsen har understreket at parken rundt «Tollboden» skal bli åpen for allmennheten og at den skal bære et tydelig maritimt preg. Derfor ønsker han blant annet at «Risør II» kan beholde sin båtplass og at kanonjolla kan tilbys plass ved siden av.

Dersom «Esso» og miljøboden bli revet og erstattet med et parkområde med maritim kunst (skulpturpark), vil området åpne for et vakkert syn innover havna og bebyggelsen på Solsiden og Torvet. Samtidig gir en slik løsning muligheten til å kunne gå langs hele bryggekanten.

En slik park, med disse mulighetene, vil bidra sterkt til å fremme turisme og skape et godt byrom hvor folk kan samles og trives.

Dersom «Tollboden» blir hotell, vil bygget bli godt ivaretatt ved at historikken knyttet til Tollboden, og arealet generelt, vil bli gjenspeilt innvendig. Et slikt unikt hotell, som blir en integrert del av «Det lille hotel»-konseptet, vil bli et trekkplaster for næringslivet og turister. Ved at hotellet skal inngå i det store nasjonale hotellkonseptet «De historiske hoteller» vil en ha garantier for at bygget blir godt ivaretatt og at den historie som knytter seg til bygget blir ivaretatt.

Da gjenstår det å se om ordføreren kan klippe snora, og ønske alle velkomne i den nye byparken i 2023.

Kommentarer til denne saken