Styreleder i Porta Eiendom AS, Thomas Foldvik, avviser i dagens Aust-Agder Blad at det blir aktuelt for dem å bevare det gamle tresliperiet på Søndeled. Tidligere i år kjøpte de Sliperiet for 7,5 millioner kroner, og planen er å bygge 75 leiligheter uten boplikt, brygger og næringslokaler.

Som omtalt i AAB; den nye stedsanalysen for Søndeled konkluderer med at Sliperiet er et kulturminne av høy kulturhistorisk verdi. Dermed har vi en klassisk interessekonflikt som mange gamle små og store industrisamfunn har opplevd og opplever.

Vi opplever det i Porsgrunn, vi opplever det i Odda og vi opplever det i Oslo. Og det er særlig gamle industriområder som ligger helt ute i sjøkanten som er mest attraktiv for utbyggere. Utbyggere som skal, som de fleste andre, tjene penger på prosjektene sine. Sånn har det alltid vært, og svært mye tyder på at sånn vil det alltid være.

Søndeled er i en skvis når det gjelder befolkningsutviklingen. Skal de beholde skolen må Søndeled få flere barnefamilier til å flytte til denne delen av kommunen. Nesten alle kommuner rundt Risør går over til en skolestruktur med en sentralskole for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Ingen av politikerne som har vært med på disse avgjørelsene har gjort det av glede. Bare spør de folkevalgte i Tvedestrand, det har vært litt av en huskestue.

Men det er forståelig at mange i Søndeled gjerne vil beholde sitt særpreg med Sliperiet midt i bygda. Det er jo et svært spennende kulturhistorisk område som kunne ha blitt utviklet til noe helt spesielt. Men området står der og forfaller, og det er virkelig ikke bare rett fram å få statlige midler til å utvikle dette området slik at særpreget beholdes for ettertiden.

Om det er mulig å si ja takk begge deler?, Vel, kanskje det. Men eier av området er klinkende klar, det lar seg ikke gjøre økonomisk. Dette er rett og slett en svært vrien nøtt for Søndeled.

Skal Sliperiet fjernes fra jordens overflate en gang for alle? Har Søndeled som lokalsamfunn råd til å si nei til et slik prosjekt, med 75 leiligheter? Det må være en svært vrien øvelse å beholde en skole med synkende barnetall, og samtidig være mot boligutvikling og næringsutvikling. Og det må være vanskelig å si nei til noen som ønsker å satse penger i bygda di.

Men det har også hendt at lokalsamfunn har gjort rett i å ikke rive, men beholdt industri-minnene sine, som for eksempel Rjukan. Men det er mange gamle sliperier i Norge, noen er bevart, mange står og forfaller, og Sliperiet i Søndeled er dessverre blant de siste.